Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden, het huur document dat is ondertekend door de klant, en een specificatie met de berekende huurprijs omvatten de huurovereenkomst tussen de klant en Budget Suriname.

De klant huurt van Budget Suriname de auto welke omschreven is op het huur-document en is het eens met de voorwaarden vermeld hieronder en in de huurovereenkomst.

Datum van inleveren / tijd
De auto moet worden teruggegeven op de datum vermeld op het huurdocument. Of eerder, indien zo gevraagd door Budget Suriname.
De auto moet worden teruggegeven bij de overeengekomen inleveringslocatie zoals aangegeven op het huurdocument. Kosten kunnen in rekening gebracht worden indien de klant dit niet doet.

Huurkosten
Huurkosten omvatten de periode dat de auto wordt gehuurd.
Minimale huur is een dag (24 uur).

Huurperiode
Minimale huurperiode is 24 uur. 1-2 dagen huur hebben een beperkte kilometerstand van 150 km per dag.

Verhuurlocaties
Budget Suriname heeft drie verhuur locaties waar klanten kunnen uitchecken of  inchecken. Voor luchthaven locatie, moeten reserveringen 24 uur van tevoren worden gemaakt . Luchthaven kosten worden u dan wel in rekening gebracht.

Rijbewijs
De bestuurder moet een geldig rijbewijs van het land van herkomst en een geldig internationaal rijbewijs hebben.

Brandstof
Auto's worden afgegeven met een volle tank brandstof. Zij moeten wederom worden teruggebracht met een volle tank brandstof. Anders zullen er brandstofkosten in rekening gebracht worden.

Netheid
De auto's worden schoon afgegeven. Als bij de check-in de auto's zo vuil zijn dat ze een extra schoonmaakbeurt, of motorwas of extra reiniging van het interieur nodig hebben, zal dit bedrag worden doorberekend aan de klant.

Aansprakelijkheidsverzekering
Iedereen die de auto bestuurt, zoals toegestaan volgens deze overeenkomst zal worden beschermd tegen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden van de tegenpartij of beschadigen van de eigendommen van iemand anders dan de bestuurder en / of de huurder tot de minimale financiële verantwoordelijkheid vereist bij wet.
Budget Suriname zal niet dekken :
 •  boetes, strafbare schade
 •  lichamelijk letsel aan, of overlijden van de klant, bestuurder of mede-inzittenden 
 • meerkosten van elke claim nadat de dekking die wordt aangeboden door Budget Suriname reeds is toegepast.
Dekking op een Budget auto
Deze dekking is optioneel. De bestuurder is volledig verantwoordelijk voor het Budget voertuig. Hij kan deze verantwoordelijkheid beperken tot een maximum van USD 400.00 voor schade, bij het aanvaarden van LDW (Loss Damage Waiver). De kosten per dag zijn USD 7.00. Extra kosten die gemoeid zijn met een incident vallen niet onder de USD 400.00 schadedekking. Deze kosten kunnen zijn:
 • claim kosten opgelegd door de verzekeringsmaatschappij
 • sleepkosten voor afleveren van het voertuig op de afgesproken plaats
Indien u LDW niet accepteert, is de bestuurder volledig verantwoordelijk voor de totale waarde van de auto in geval van een incident.
Ongeacht of de klant Loss Damage Waiver (LDW) accepteert of weigert, de klant is verantwoordelijk voor het verlies of schade, indien hij of een extra bestuurder, geautoriseerd of niet:
 • misbruik maken van de auto of in strijd zijn met gebruiksregels van het voertuig
 • roekeloos rijden onder invloed van alcohol of drugs
 • niet onmiddelijk een ongeval melden bij de politie en Budget
 • een ongevalsrapport niet voltooien
 • gebruik van de auto verkregen hebben door fraude of bedrog
 • de auto gebruiken voor illegale doeleinden
 • de auto achterlaten en de sleutels niet verwijderen of het niet sluiten van alle portieren en ramen en de auto wordt gestolen of ingebroken
Boetes en Lasten
Klant betaalt alle boetes en kosten die gerelateerd zijn aan verkeersovertredingen, verkeerd parkeren, etc. Met uitzondering van die boetes in verband met het falen van Budget Suriname om zich te houden aan de opgelegde voorschriften en regels voor voertuigen.

Onduidelijkheden in de huurkosten/facturering
De huurcalculaties vermeld op de overeenkomst bij het inleveren van de auto, zijn niet definitief en kunnen onderworpen worden aan een herberekening. De klant betaalt het verschil met elke te laag aangeslagen bedrag en ontvangt een vergoeding voor een te veel aan kosten ontdekt bij herziening van de factuur.

Misbruik van de auto
De Klant zal geen gebruik maken van of toestaan dat de auto wordt gebruikt als taxi of vrachtauto, voor het trekken of duwen van zaken, te worden ingezet in een test, race of een wedstrijd.
De bestuurder dient tijdens het rijden niet onder invloed te zijn van alcohol of medicatie die invloed heeft op het reactie vermogen. Het voertuig mag niet gebruikt worden voor illegale doeleinden , met inbegrip van het vervoer van verboden goederen of smokkelwaar. De klant zal geen misbruik maken van of schade toebrengen aan de auto of deze roekeloos rijden of op een zodanige wijze dat onnodige schade wordt toegebracht aan de auto. Een schending van de voorwaarden, beëindigd automatisch het huurcontract en maakt de klant aansprakelijk (aan Budget) voor alle sancties, boetes, herstel en de vervangings kosten, inclusief alle bijbehorende juridische kosten. De auto is niet toegestaan om te worden gebruikt of vervoerd buiten de grenzen van Suriname.

Sommige gebieden van Suriname zijn verboden terrein voor alle auto types. Onze Customer Service Representative zal de klant op de hoogte stellen van deze gebieden. De personenauto's zijn niet toegestaan op bauxietwegen. Indien de klant zich niet houdt aan deze informatie zullen eventuele kosten voor rekening van de klant zijn.

Terugname van de auto
De auto kan worden teruggenomen op elk gewenst moment als het illegaal is geparkeerd, gebruikt wordt in strijd met de wet of de voorwaarden van deze overeenkomst, of lijkt te zijn achtergelaten zonder toezicht. De auto kan ook worden teruggenomen op elk moment wanneer blijkt dat de klant de auto verkregen heeft door middel van valse verklaringen/mis-representatie.

Creditcard reserve
Het is gebruikelijk dat ‘customer credit’, tot een bedrag van de geschatte totale kosten uit hoofde van deze overeenkomst, kan worden gereserveerd of apart ingehouden door de credit card company.

Goederen in de auto
Budget Suriname is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan de eigendommen achtergelaten in of op de auto door de klant.
Afhaal- & Inleverdatum
Autocategorie
Afhaallocatie
Persoonlijke info
Uw prijs:
LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later